amirooms.com
vi
 
 

01. NICE VILLA - PVH.101

Trống
128/37b Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
2 người
25 m²
Dài hạn

₫6,700,000/ tháng

Tiền điện
₫4,000/kWh
Tiền nước
0/người