amirooms.com
vi
 
 

Q1-NGUYỄN VĂN THỦ - 102

Đang ở
177 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
2 người
25 m²
Dài hạn

₫5,500,000/ tháng

Tiền điện
₫4,000/kWh
Tiền nước
₫100,000/người