amirooms.com
vi
 
 

NTS.03 - LVT - 2.1

Trống
11/72 đường số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
3 người
30 m²
Dài hạn

₫6,300,000/ tháng

Tiền điện
₫4,000/kWh
Tiền nước
₫20,000/m³