Xem album hình

5,000,000đ
Mặt bằng
1 người
25 m2

220/9/59 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH - room Mặt Bằng220/9/59 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

0 Lượt đánh giá - 0 Đánh Giá

Nội quy nhà

Vị trí trên bản đồ

Số Nhà

2

Số Phòng

31

Lượt đánh giá

72

Cộng đồng cư dân văn minh - hiện đại Ami

99+