amirooms.com
vi
 
 

385 Nguyễn Trọng Tuyển - Phòng 7

Trống
385 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
2 người
20 m²
Dài hạn

₫3,000,000/ tháng

Tiền điện
₫3,500/kWh
Tiền nước
0/người