amirooms.com
vi
 
 

Homey Cộng Hòa - 403-05

Trống
108/E7, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
1 người
37 m²
Dài hạn

₫900,000/ tháng

Tiền điện
₫3,000/kWh
Tiền nước
0/người