amirooms.com
vi
 
 

Homey Cộng Hòa - 102-03

Đang ở
108/E7, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
1 người
18 m²
Dài hạn

₫1,400,000/ tháng

Tiền điện
₫4,000/kWh
Tiền nước
0/người